Voda, prameny a poutní místa, velké téma, silná inspirace přii tvorbě značky pramenité vody.
Logo vychází z mariánské symboliky poutního místa.
Vzniklo několik návrhu.

Turzovka

  • Categories →
  • logo
 

Clients

client logos
 
Back to top